PUMA.Creative: creative art network

Connecting Cultural Worlds

Een initiatief van PUMA.Creative, Creative Art Network is een offline en online platform die de creatieve wereld verbindt.

Het creatieve netwerk bestaat op dit moment uit een drietal aan elkaar gekoppelde communities: Afrika,  Caribbean en Zuid Amerika

Technieken: html css smarty